დაწყებითი სკოლა : სწავლების  ორგანიზება

დაწყებითი სკოლა მოიცავს 3 ციკლს :

  • დაწყებითი სწავლების ციკლი, რომელიც მოიცავს  საბავშვო ბაღს.

  •  საბაზო სწავლების ციკლი,  რომელიც იწყება პირველი კლასიდან და გრძელდება მესამე კლასამდე.

  • საფუძვლიანი სწავლების ციკლი შეესაბამება დაწყებითი სკოლის ბოლო ორ წელს  და   გრძელდება კოლეჯში

საშუალო სკოლა : სასწავლო პროცესი

ფრანგული განათლების სისტემით კოლეჯი მოიცავს 4 კლასს :