სკოლის ცხოვრება

ჩვენი ღირებულებები, ჩვენი პრინციპები, ჩვენი მიზნებ. განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეების ინტეგრაცია სკოლაში.

პედაგოგიური კალენდარი

წლიური კალენდარი 

ჩვენი გუნდი 

კავკასიის ფრანგული სკოლის ძირითადი პედაგოგიური და ადმინისტრაციული პერსონალი. 

ინფორმაცია კლუბების (დაწყებითი სკოლა, კოლეჯი, ლიცეუმი) აქტივობების (დაწყებითი სკოლა) და გასართობი ცენტრის (საბავშვო ბაღი)  შესახებ.

თვის მენიუ

საბავშვო ბაღის სამხარი