მმართველი კომიტეტი : შემადგენლობა, უფლებამოსილებები

მმართველი კომიტეტის წევრები :

ქ-ნი კატია ბუჩი, მმართველი კომიტეტის თავმჯდომარე, მშობლების წარმომადგენელი

ქ-ნი ფაბიენ რამდანი, მშობლების წარმომადგენელი

ქ-ნი თამარ ქაცანაშვილი, მშობლების წარმომადგენელი

ბ-ნი პიერ კლუე, საქართველოში საფრანგეთის საელჩოს მრჩეველი თანამშრომლობისა და კულტურის დარგში

ქ-ნი ანიკ ბურჟი, საფრანგეთის კონსული   

ქ-ნი თამარ თორაძე, ფონდ ქართუს წარმომადგენელი

ბ-ნი ბერნარ მენო, სკოლის დირექტორი

​მმართველი კომიტეტი შედგება ექვსი წევრისგან,  სათათბირო ხმის უფლებით :

- სამი არჩეული წევრი  მოსწავლეთა მშობელთა ასოციაციიდან

- სამი მუდმივი წევრი

სკოლის დირექტორი მონაწილეობს მმართველი კომიტეტის მუშაობაში და მსჯელობის პროცესში   სათათბირო ხმის უფლებით.

​მმართველი კომიტეტის  განსაკუთრებული უფლებამოსილებებია:

- სკოლის სტატუსებში ცვლილებების შეტანა;

-რომელიმე წევრისათვის უფლებამოსილების გადაცემა საჯარო რეესტრში სავარაუდო ცვლილებების ნოტარიულად დამოწმების მიზნით ;

- დაწესებულების ძირითადი მიმართულელების განსაზღვრა, პროექტების  და მათი შესრულების შესახებ წარმოდგენილი ანგარიშის  მოწონება და დამტკიცება;

- სკოლის ბიუჯეტის დამტკიცება ;

- სკოლის აქტივობების წლიური შედეგების დამტკიცება ;

- სესხებთან, კრედიტებთან, სუბსიდიებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღება;

- გადაწყვეტილებების მიღება სკოლის მართვასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე და  კანონმდებლობით და სტატუსებით ნებადართული ნებისმიერი საქმიანობის წამოწყება. 

-გადაწყვეტილების მიღება სკოლის ფუნქციონირების გაუქმებასთან დაკავშირებით (დახურვა ან რეორგანიზაცია).

მმართველი კომიტეტი იკრიბება თვეში ერთხელ. მოწვევა და დღის წესრიგი მმართველი კომიტეტის წევრებს ეგზავნებათ არაუგვიანეს ერთი კვირით ადრე. მართველი კომიტეტი შეიძლება შეიკრიბოს ნებისმიერ დროს, მისი ნებისმიერი  წევრის მოთხოვნის საფძველზე.

დაწესებულების საბჭო : შემადგენლობა, უფლებამოსილებები

ადმინისტრაცია – წარმომადგენლები

ბ-ნი ბერნარ მენო , სკოლის დირექტორი

ბ-ნი პიერ კლუე, საქართველოში საფრანგეთის საელჩოს მრჩეველი თანამშრომლობისა და კულტურის დარგში

ქ-ნი ვალიდა უხურგუნაშვილი, ფინანსური მენეჯერი  

ბ-ნი ბორის ლამბერი, ზედამხედველების კოორდინატორი

 – პერსონალის წარმომადგენლები 

პედაგოგიური პერსონალი :

ქ-ნი ლუსი პრუმი (შემცვლელი: ბ-ნი ჯერემი კოლანი), 

ბ-ნი ჯამელ მამუდი

ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი:

ქ-ნი ნელი ჯანეზაშვილი

 – მოსწავლეთა მშობლების წარმომადგენლები– დელეგატები

ძირითადი წევრები:  გავაშელიშვილი რუსუდან, სიმეონ ოდრი, ტერტრი ოქსანა

შემცვლელი წევრები: ორაზოვა მარალ, მესხი ქეთევან, გულბიანი ელენა

 – მოსწავლეთა წარმომადგენლები 

მარიამ სახლთხუციშვილი

ანა ლომინაძე

 – წევრი სათათბირო ხმის უფლებით

კონსული : ქ-ნი ანიკ ბურჟი

კონსულის მრჩეველი : ქ-ნი ლუსინე ბარდონი
ლიცეუმის საბჭოს ვიცე პრეზიდენტი: მარიამ სახლთხუციშვილი

მოწვეული პირები : 

მმართველი კომიტეტი : ქ-ნი კატია ბუჩი

​სკოლის დირექტორის მოხსენების საფუძველზე ის ამტკიცებს:

დაწესებულების პროექტს, შინაგანაწესს, სასკოლო ცხრილს და კალენდარს, პროფესიული  ორიენტაციის  გეგმას, პერსონალის გრძელვადიანი მომზადება-გადამზადების  გეგმას.

​სკოლის დირექტორის მოხსენების საფუძველზე იგი გამოხატავს აზრს:

დაწესებულებაში სამუშაო ადგილების, პედაგოგიური სტრუქტურის ევოლუციის, აქტივობებისა და კლუბების პროგრამის,  ჰიგიენის საკითხების, პერსონალის უსაფრთხოებისა და სამუშაო პირობების შესახებ, მოსწავლეთა მშობლების მიღებასთან და ინფორმირებასთან დაკავშირებულ საკითხების და მათი სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობის ფორმებზე, სასკოლო მოგზაურობების დაგეგმვა- დაფინანსების,  საგანმანათლებლო პროცესის  ორგანიზების,  უნარშეზღუდული მოსწავლეების მიღების და მათზე პასუხისმგებლობის აღების და  სკოლის სასადილოს შესახებ;

დაწესებულების საბჭო იკრიბება ტრიმესტრში ერთხელ. 

სკოლის საბჭო : შემადგენლობა, უფლებამოსილებები

სკოლის დირექტორი:

ბერნარ მენო

საბავშვო ბაღის და დაწყებითი სკოლის მასწავლებლები:

პატარების ჯგუფი

კესო ყიფშიძე

პატარებისა და საშუალოების ჯგუფი

მარი რიგალი

დიდების ჯგუფი

მაია ფილაური

დიდების ჯგუფი

ანა ელისაშვილი

პირველი კლასი

მარიზ ცაგურია

პირველი კლასი

თამარა მელიავა

მეორე კლასი

ალექსანდრა ჰოდალი-ტურბიონ

მეორე-მესამე კლასი

სონია პატრონოვ

მესამე კლასი

მაკა ელიზბარაშვილი

მეოთხე ა კლასი

ჯერემი კოლანი

მეოთხე ბ კლასი

ჟან-მარი ბალთაზარი

მეხუთე ა კლასი

ლუსი პრუმი

მეხუთე ბ კლასი

სოფი ვეკლერი

საბავშო ბაღისა და დაწყებითი სკოლის მოსწავლეთა მშობლების წარმომადგენლები:

პატარების ჯგუფი

ელენ სპრინგერი

პატარებისა და საშუალოების ჯგუფი

ხავიერ სანს ერანზი

ნათია კანდელაკი ( შემცვლელი: ოლგა დარასი)

დიდების ჯგუფი

დიდების ჯგუფი

ეთერ გამკაძე (შემცვლელი: ეფი ცანგარიდუ)

პირველი კლასი

მაგალი ერანზ-კადავიდი (შემცვლელი: ირინა გორდელაძე)

პირველი კლასი

რუთ ვისენტე (შემცვლელი: მოჰამედ ვალიმირზა)

მეორე კლასი

ნათია კანდელაკი (შემცვლელი: ეფი ცანგარიდუ)

მეორე-მესამე კლასი

ანა პოგრიბნა (შემცვლელები: ჟან-სებასტიან გურდე, კარინ ბობიე)

მესამე კლასი

რუთ ვისენტე (შემცვლელი: რობინ ფორესტიერ ვოლკერი)

მეოთხე ა კლასი

მეოთხე ბ კლასი

მარალ ორაზოვა (შემცვლელი: მონიკა ჟარანოვსკა)

მეხუთე ა კლასი

ხათუნა ცხაკაია

მეხუთე ბ კლასი

აქსანა ტეტრიე (შემცვლელი: იმან ტარტაგი)

-წევრი სათათბირო ხმის უფლებით

ქ-ნი ვალიდა უხურგუნაშვილი, ფინანსური მენეჯერი.

სკოლის საბჭო გადაწყვეტილებებს იღებს დაწყებით სკოლის საკითხებთან დაკავშირებით. საბჭო შედგება მოსწავლეთა მშობლების წარმომადგენლებისგან, რომლებსაც ირჩევენ, მასწავლებლებისაგან და სკოლის დირექტორისგან.

​სკოლის საბჭო იკრიბება ტრიმესტრში ერთხელ.