სკოლის პრეზენტაცია

კავკასიის ფრანგული სკოლა 2006 წელს დააფუძნა საფრანგეთის საელჩომ.

სკოლა 2010 წლის სექტემბრიდან ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზეა განთავსებული. მისი შენობა აგებულია უსაფრთხოების, პედაგოგიური ორგანიზების, ჰიგიენისა და მდგრადი განვითარების ნორმების დაცვით და საქართველოში  უნიკალურ პირობებს სთავაზობს მოსწავლეებს.

კავკასიის ფრანგული სკოლა ევროპულ ღირებულებებს - პატივისცემას, უმაღლეს ხარისხსა და სოლიდარობას - ეფუძნება.

მომავალზე ორიენტირებული სწავლება

კავკასიის ფრანგული სკოლა საბავშვო ბაღიდან - 3 წლის ასაკიდან - აძლევს საშუალებას თითოეულ ბავშვს, ბუნებრივ გარემოში შეისწავლოს ფრანგული და სოციალიზაციის წესებს დაეუფლოს. მოსწავლეები 6 წლიდან სწავლობენ ინგლისურს. 14 წლის ასაკიდან ახალი ენის შესწავლას იწყებენ (ესპანური, გერმანული...). ქართველი მოსწავლეები მშობლიურ ენას მთელი სასკოლო პერიოდის განმავლობაში ეუფლებიან. 

 

ეფექტური მეთოდოლოგია

საბავშვო ბაღსა და დაწყებით სკოლაში ფრანგული პროგრამა სწავლების ხუთი სფეროს მიხედვითაა აგებული: მეტყველება, სამყაროს აღმოჩენა, სოციალიზაცია, ექსპრესია სხეულით და შემოქმედებითი უნარების განვითარება.

კოლეჯში აქცენტი კეთდება მეცადინეობის სწორ მეთოდოლოგიასა და რიტმზე. ლიცეუმში მოსწავლეები ითვისებენ ფრანგული ბაკალავრიატის დიპლომის მოსაპოვებლად საჭირო ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს.

 

დინამიური, კომპეტენტური და მონდომებული კოლექტივი

სერტიფიცირებული პედაგოგების საერთაშორისო და პლურიდისციპლინური გუნდი თითოეული მოსწავლის წინსვლასა და წარმატებას უწყობს ხელს. მიმდინარეობს კვალიფიციური ინდივიდუალური მუშაობა მოსწავლეებთან. ადმინისტრაცია შემოთავაზებული სერვისების გაუმჯობესებაზე ზრუნავს. მშობლები შვილების წარმატებისა და სკოლის განვითარებისთვის არიან მოწადინებულნი.

 

უმაღლესი დონის აღჭურვილობა და სამუშაო პირობები

კავკასიის ფრანგული სკოლა ოპტიმალურ სამუშაო პირობებს სთავაზობს მოსწავლეებს:

მიწისქვეშა სართულზე - აუზი, სპორტული და სააქტო დარბაზები; პირველ სართულზე - სასადილო და საბავშვო ბაღი; მეორე სართულზე - ადმინისტრაცია, ზედამხედველებისა და ექიმის კაბინეტები; მესამე სართულზე - დაწყებითი სკოლა, ბიბლიოთეკა, სახვითი ხელოვნების კაბინეტი; მეოთხე სართულზე - კოლეჯი და სპეციალიზებული კაბინეტები (ინფორმატიკის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, მუსიკის...); მეხუთე სართულზე - ლიცეუმი.

საქართველოზე, ევროპასა და მსოფლიოზე ორიენტირებული სასკოლო დაწესებულება

კავკასიის ფრანგული სკოლა საზღვარგარეთ ფრანგული სწავლების სააგენტოს საერთაშორისო ქსელის წევრია. ამ ორგანიზაციაში გაერთიანებულია მსოფლიოს 500-ზე მეტი სასკოლო დაწესებულება, რაც მოსწავლეებს სწავლის პერიოდში მობილობის საშუალებას აძლევს და სწავლების მაღალი სტანდარტისა და ხარისხის გარანტია გახლავთ. კავკასიის ფრანგულ სკოლას მიზნად დასახული აქვს, თავის მოსწავლეებს საუკეთესო უმაღლესი დაწესებულებებისაკენ გაუხსნას გზა საქართველოში, საფრანგეთში, ევროპასა და მთელ მსოფლიოში.