დაგვიკავშირდით

კავკასიის ფრანგული სკოლა

​ჭავჭავაძის გამზირი 76ბ

0162 თბილისი

საქართველო

დირექტორი

კამელ იასილი

+ (995 322) 29 47 83

direction@efc.ge

kamel.yassili@efc.edu.ge

 

დირექციის ასისტენტი

თამარ ლომიძე

+ (995 322) 29 47 72

secretariat@efc.ge

ფინანსური მენეჯერი

ვალიდა უხურგუნაშვილი

+ (995 322) 29 47 85

finance@efc.edu.ge

საგანმანათლებლო ასისტენტი

+ (995 322) 29 47 81

vie.scolaire@efc.edu.ge

ჩვენი ადგილმდებარეობა